شهریور 8, 1393
emmy-poster

دانلود مراسم The 66th Emmy Awards 2014

دانلود مراسم The 66th Emmy Awards 2014 , دانلود جوایز امی 2014 , دانلود برکینگ بد , بهترین سریال سال , دانلود بهترین سریال سال , برکینگ بد بهترین سریال سال و بهترین بازیگر