dayan
شهریور 9, 1395
دانلود فیلم Equals 2015

دانلود فیلم Equals 2015

در یک شهر آرمانگرا که احساساتی وجود ندارد، دو نفر پس از اینکه به یک بیماری مبتلا می شوند و باعث ایجاد مشکل و تنش بین آنها و افراد جامعه می شود …