شهریور 9, 1395
دانلود فیلم Equals 2015

دانلود فیلم Equals 2015

در یک شهر آرمانگرا که احساساتی وجود ندارد، دو نفر پس از اینکه به یک بیماری مبتلا می شوند و باعث ایجاد مشکل و تنش بین آنها و افراد جامعه می شود …